• Vũ Trường Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   01248242515
  • Email:
   vtson.hh@bacgiang.edu.vn
 • Hoàng Xuân Toàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0124846014
  • Email:
   hoangtoan7899@gmail.com
 • Nguyễn Sĩ Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0916479202
  • Email:
   nguyensihieuhl@gmail.com
 • Phạm Văn Nghị
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0988640791
  • Email:
   pvnghi.hh@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0983892059
  • Email:
   nvthao.hh@bacgiang.edu.vn
 • Đinh Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   01666391740
  • Email:
   dinhnga.74@Gmail.com
 • Lê Thị Hải
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01687801291
  • Email:
   haihonghonglinh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   0985791382
  • Email:
   ntnga.hh@bacgiang.edu.vn
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 10 : 181