• Hoàng Minh Chiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0976227269
  • Email:
   hmchienhh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Hồ Thị Viển
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo Viên
  • Điện thoại:
   0972518542
  • Email:
   huyentrang.hovien@mail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Ngô Đình Tư
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Phó
  • Điện thoại:
   0986519943
  • Email:
   dinhtu1974@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0976398502
  • Email:
   lethuy.thuanloc@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Lê Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0963905133
  • Email:
   huyencoi.honglinh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Phạm Thị Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0916020372
  • Email:
   hongthinhhl72@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Văn Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIệu Phó
  • Điện thoại:
   0912345678
  • Email:
   nvlonghh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Phó
  • Điện thoại:
   01683310789
  • Email:
   mnguyet789@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Tháng 07 : 70