• Phan Thị Hoài Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   01684283897
  • Email:
   phanthihoainam.va@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Văn Hữu Bắc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0983563023
  • Email:
   vhbac.hh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đào Duy Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0989898492
  • Email:
   ddhung.hh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Anh Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0984787895
  • Email:
   hoaina.hh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thị Thanh Tịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0989069771
  • Email:
   tinh69@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Ngọc Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   01689733824
  • Email:
   giangnn.hh@bacgiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập

Thống kê truy cập

Hôm nay : 0
Tháng 06 : 9
Tổng số : 32