• Vũ Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên tổ hành chính
  • Điện thoại:
   0987068824
  • Email:
   vtdung.hh@bacgiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0948230738
  • Email:
   thuha260176@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thúy Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0948549688
  • Email:
   thuyha7576@gmail.com
 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên tổ hành chính
  • Điện thoại:
   0989264107
  • Email:
   nthuyen.hh@bacgiang.edu.vn
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Tháng 10 : 181